Monthly Update Zodiac, Tarot. Runes  And Main Astrology/

Μηνιαία Ανάλυση Ζώδιο, Ταρώ, Ρούνοi και Καίριες Αστρολογικές Αναλύσεις 

Νέα Σελήνη στους Ιχθείς... 

Μία σελήνη ανάμεσα σε ποσειδώνα και κρόνο... 

Στον δέκατο οίκο του ωροσκοπίου να μας λέει μαζί με τον κρόνο και την αφροδίτη να κοιτάξουμε που θέλουμε να φτάσουμε...

Ο ουρανός και ο δίας στον ταύρο στον 12ο κανόν υπέροχα εξάγωνα και μας δίνουν το έναυσμα να δούμε διαφορετικά των εσωτερικό μας κόσμο.. 

Δεν είναι τυχαίο που ο συγκεκριμένος χάρτης της νέας σελήνης είναι ημερήσιος όλοι οι πλανήτες βρίσκονται πάνω από τη γραμμή του ωροσκόπου.. 

Και για μένα αυτό δηλώνει ότι αυτός ο μήνας που ξεκινάει μέχρι την έκλειψη ηλίου στις 8 του Απρίλη μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε..

Να αγκαλιάσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο να επικοινωνήσουμε στον κόσμο των πραγματικό μας σε αυτόνα αγκαλιάσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο να επικοινωνήσουμε στον κόσμο των πραγματικό μας εαυτό..

Και φυσικά ωροσκόπος του χάρτη είναι στους διδύμους και τι πιο σημαντικό από το κομμάτι της επικοινωνίας για το Ζώδιο των Διδύμων? 

Ο κυβερνήτης του χάρτη αυτού είναι ο ερμής που βρίσκεται δίπλα στον κυβερνήτη της νέας Σελήνης στους Ιχθείς.. Στόν Ποσειδώνα 

Και για μένα στον 11ο οίκο που βρίσκονται μιλάνε για άνοιγμα στην διαίσθηση και το συλλογικό κομμάτι διαίσθησης... 

Από δω και πέρα επικοινωνήστε πιο ελεύθερα... δώστε στον εαυτό σας στην ευκαιρία να εκφραστεί... 

Δείξτε... Ποι@ είστε... 

#aries♈ #taurus♉ #gemini♊ #cancer♋ #leo♌ #virgo♍ #libra♎ #scorpio♏ #sagittarius♐ #capricorn♑ #aquarius♒ #pisces♓xt.

Pisces ♓ Season

And it's time for the sun to go to Pisces..

It's time to review the passing astrological year...

Let's see what we conquered, what we keep and what we leave behind..

Which habits help us become better and which habits need to be left in the past...

Pisces is the sign of selfless love... It is the sign of dreams, intuition, but also illusion...

Don't forget it is ruled by Neptune but traditionally also by Jupiter... so we are talking about dreams, illusions, hallucinations, but also an extension to dream worlds...

Pisces is symbolized by two fish one to the left and one to the right...

But what we need to remember is that these two fish always switch positions what goes to the right will go to the left what goes left will go to the right and so they are never bored but also learn even more...

Also the Piscean season is about forgiveness... And self-sacrifice but also victimization... And in its highest expression with the selfless love we mentioned earlier...

Ruled by Neptune and Jupiter

Full Moon in Virgo 2/24/2024 - New Moon in Pisces 3/10/2024

Εποχή Ιχθύων ♓

Και ήρθε η ώρα ο ήλιος να περάσει στους ιχθείς...

Ήρθε η ώρα να κάνουμε ανασκόπηση της αστρολογικής χρονιάς που περνά... 

Να δούμε τι κατακτήσαμε, τι κρατάμε και τι αφήνουμε πίσω.. 

Ποια συνήθειες μας βοηθάνε να γίνουμε καλύτεροι και ποιες συνήθειες χρειάζεται να μείνουν στο παρελθόν... 

Ιχθύες είναι το ζώδιο εκείνο της ανιδιοτελούς αγάπης... Είναι το ζώδιο των ονείρων, της διαίσθησης, αλλά και της ψευδαίσθησης...

Μην ξεχνάμε έχει κυβερνήτη τον Ποσειδώνα αλλά παραδοσιακά και των Δία.. οπότε μιλάμε για όνειρα ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, αλλά και μία επέκταση σε ονειρικούς κόσμους... 

Ιχθύες συμβολίζονται από δύο ψάρια ένα προς τα αριστερά και ένα προς τα δεξιά... 

Αυτό που χρειάζεται να θυμόμαστε όμως είναι πως αυτά τα δύο ψάρια πάντα αλλάζουν θέσεις αυτό που πηγαίνει προς τα δεξιά θα πάει προς τα αριστερά αυτό που πηγαίνει πως το αριστερά θα πάει προς τα δεξιά και έτσι δεν βαριούνται ποτέ αλλά επίσης μαθαίνουν ακόμα περισσότερα... 

Επίσης η εποχή των ιχθύων έχει να κάνει με συγχώρεση... Και με αυτοθυσία αλλά και με θυματοποίηση... Και στην ανώτερη έκφραση της με την ανιδιοτελή αγάπη που αναφέραμε νωρίτερα...

Κυβέρνηση Ποσειδώνα και Δία 

Πανσέληνος στην Παρθένο 24/2/2024 - Νέα Σελήνη στους Ιχθείς 10/3/2024

Ταρώ Για τον Μήνα των Ιχθύων...

Στις κάρτες Ταρώ που έχουμε τώρα για την εποχή των Ιχθύων : 8 Κυπέλλων, Άσσο Πεντάκτινο και τον Τρελό όλα όρθια... 

Και είναι πάρα πολύ απλή η επεξήγηση.. 

Ήρθε η ώρα για αναβάθμιση... Συναισθηματική αναβάθμιση, πρακτική αναβάθμιση, νοητική αναβάθμιση...

Ήρθε η ώρα για νέα αρχή.. χωρίς την ανάγκη θυματοποίησης και αυτοθυσίας αλλά με την ανάγκη της ανιδιοτελούς αγάπης προς τον ίδιο μας τον εαυτό...

Μιλάμε εδώ και αρκετό καιρό για την ανάγκη να αγαπήσουμε τον εαυτό μας πριν μπούμε στη διαδικασία να αγαπήσουμε κάποιον άλλον...

Και έρχεται ακριβώς η εποχή των ιχθύων για να μας πει είναι ώρα να κάνεις το μεγάλο άλμα για να εγκαθιδρύσεις τη δική σου πραγματικότητα...

Πώς θα εγκαθιδρύσεις την πραγματικότητά σου εάν δεν γεμίσεις από αγάπη εντός σου για εσένα?

Ψάχνοντας κάποιον άλλον να μας αγαπήσει... Ψάχνουμε κάποιον άλλον να μας πει ότι αξίζουμε να αγαπηθούμε... Δεν χρειάζεται να μας το πει κάποιος άλλος η ίδια χρειάζεται να το καταλάβουμε... Να το αισθανθούμε... Αξίζουμε την αγάπη, αξίζουμε να αγαπηθούμε, αξίζουμε τον σεβασμό, την εκτίμηση, αλλά πρώτα από όλα χρειάζεται όλα αυτά να τα δώσουμε εμείς σε εμάς δεν μπορεί να μας τα δώσει κανένας άλλος αν εμείς δεν σεβόμαστε δεν ακούμε αγαπάμε τον ίδιο μας τον εαυτό... Και αυτό πιστεύω είναι το μήνυμα των καρτών για την εποχή των ιχθύων αλλά και της εποχής του ιχθύ ς αυτό του μήνα που ξεκινάει 19 Φεβρουαρίου και φτάνει στις 20 Μαρτίου φυσικά ενδιάμεσα έχουμε στις 24 φεβρουαρίου μία υπέροχη πανσέληνο στην παρθένο και μετά 10 μαρτίου μία υπέροχη νέα σελήνη στους Ιχθείς.. για αναλύσεις πάνω σε αυτές φυσικά παραμείνετε συντονισμένοι.. να σας αγαπάτε και να σας φροντίζετε πάντα γιατί κανένας άλλος δεν θα το κάνει πριν από σας.. για σας..

 

Tarot card for Pisces Season

In the Tarot cards for the season of Pisces: 8 of Cups, Ace of Pentacles and the Fool all upright...

And the explanation is very simple.

It's time for an upgrade... Emotional upgrade, practical upgrade, mental upgrade...

The time has come for a new beginning.. without the need for victimization and self-sacrifice but with the need for selfless love towards ourselves...

We have been talking for quite some time about the need to love ourselves before we can begin the process of loving someone else...

And it's precisely the season of Pisces to tell us it's time to take the big leap to establish your own reality...

How will you establish your reality if you are not filled with love within yourself for you?

Looking for someone else to love us... We are looking for someone else to tell us that we deserve to be loved... We don't need someone else to tell us, we need to understand it ourselves... To feel it...

we deserve to be loved, we deserve respect, appreciation, but first of all we need to give all this to ourselves, no one else can give it to us if we don't respect, we don't listen, we don't love ourselves...

And this is what I believe is the message of the cards for the season of fish and also the season of fish this month which starts on February 19th and ends on March 20th of course in between we have on February 24th a wonderful full moon in Virgo and then on March 10th a wonderful new moon in Pisces .. for analysis on them of course stay tuned.. always love and take care of you because no one else will do it before you.. for you..

♒❤️#aries♈ #taurus♉ #gemini♊ #cancer♋ #leo♌ #virgo♍ #libra♎ #scorpio♏ #sagittarius♐ #capricorn♑ #aquarius♒ #pisces♓

 

google.com, pub-9808223243213224, DIRECT, f08c47fec0942fa0